Gửi tin nhắn

Bit lăn Tricon & Bit TCI Tricon

Thêm sản phẩm
FLRT Bit FLRT Bit FLRT Bit
1 2 3

Hejian City Feilong Retop Rock Bit Sản xuất Công ty TNHH được thành lập vào năm 1992 và đặt tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Được tích hợp với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Feilong Bắc Kinh và Công ty TNHH Thiết bị khoan Bắc Kinh Superior, công ty đã ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Công ty đã đạt được chứng nhận về hệ thống chất lư...

Tìm hiểu thêm